לזכר לעילוי נשמת דוד אברהם בן קיה קהת זצ’ל
לזכר לעילוי נשמת מרים יפה בת הרב יוסף דוב ע”ה
לזכר לעילוי נשמת מרים ליבא בת אהרון
לזכר לעילוי נשמת מיכל בן ברוך
לזכר לעילוי נשמת מניש יצחק בן אריה
לזכר לעילוי נשמת דוד מרדכי בן אליעזר
לזכר לעילוי נשמת ברוך גדליה לייב בן הירש מוטל

Shiurim – Printable

Yitro

Yitro PDF  

Read More >>

Chapter 1, Mishna 1(a): Who Gave the Rabbis the Right…

Chapter 1, Mishna 1(a): Who Gave the Rabbis the Right…  

Read More >>

Beshalach 5781

Parshat Shemot Dvar Torah

click here PDF Parshat Shemot Dvar Torah What’s in a name? Not only is the sefer we are opening this week called “Shemos – names”, but it also enjoys several…

Read More >>

Shlach

Shlach printible dvar torah

Read More >>

Yisro

United We Stand Yisro 7 (6)

Read More >>

Parshat Chayei Sarah – 5780 Rabbi Wartell

PRINTER FRIENDLY CLICK HERE Parshat Chayei Sarah – 5780 – Yissochor Wartell  Nothing New Under the Sun  In this week’s parshah, when Eliezer sees Rivka appear, she appears with a…

Read More >>

tidbits

Tidbits 10.25.2019 Bereishis

Read More >>

tidbits-succos

Tidbits Behaaloscha

Tidbits 05.10.2019 Kedoshim

Tidbits 5778

Tidbits 01.05.2019 Vayeira Tidbits 01.12.2019 Bo Tidbits 01.19.2019 Beshalach Tidbits 01.26.2019 Yisro Tidbits 02.01.2019 Mishpatim Tidbits 02.08.2018 Terumah Tidbits 02.15.2019 Tetzaveh Tidbits 02.22.2019 Ki Sisa Tidbits 03.01.2019 Vayakhe l Tidbits…

Read More >>

Tidbits 10.04.2018 Bereishis

Noach: Wings of a Dove

keyboard_arrow_up