לזכר לעילוי נשמת דוד אברהם בן קיה קהת זצ’ל
לזכר לעילוי נשמת מרים יפה בת הרב יוסף דוב ע”ה
לזכר לעילוי נשמת מרים ליבא בת אהרון
לזכר לעילוי נשמת מיכל בן ברוך
לזכר לעילוי נשמת מניש יצחק בן אריה
לזכר לעילוי נשמת דוד מרדכי בן אליעזר
לזכר לעילוי נשמת ברוך גדליה לייב בן הירש מוטל

Menucha Magazine

Menucha (Volume 12, Issue 25) – Vayikra 5783

לעילוי נשמת ר‘ ברוך חיים בן סלמון ז“ל

Read More >>

Menucha (Volume 12, Issue 24) – Vayakhel-Pekudei 5783

לעילוי נשמת ר‘ ברוך חיים בן סלמון ז“ל

Read More >>

Menucha (Volume 12, Issue 23) – Ki Sisa 5783

לעילוי נשמת ר‘ ברוך חיים בן סלמון ז“ל

Read More >>

Menucha (Volume 12, Issue 22) – Tetzaveh 5783

לעילוי נשמת ר‘ ברוך חיים בן סלמון ז“ל

Read More >>

Menucha (Volume 12, Issue 21) – Teruma 5783

לעילוי נשמת ר‘ ברוך חיים בן סלמון ז“ל

Read More >>

Menucha (Volume 12, Issue 20) – Mishpatim 5783

לעילוי נשמת ר‘ ברוך חיים בן סלמון ז“ל

Read More >>

Menucha (Volume 12, Issue 19) – Yisro 5783

לעילוי נשמת ר‘ ברוך חיים בן סלמון ז“ל

Read More >>

Menucha (Volume 12, Issue 18) – Beshalach 5783

לעילוי נשמת ר‘ ברוך חיים בן סלמון ז“ל

Read More >>

Menucha (Volume 12, Issue 17) – Bo 5783

לעילוי נשמת ר‘ ברוך חיים בן סלמון ז“ל

Read More >>

Menucha (Volume 12, Issue 16) – Va’eira 5783

לעילוי נשמת ר‘ ברוך חיים בן סלמון ז“ל

Read More >>

Menucha (Volume 12, Issue 15) – Shemos 5783

לעילוי נשמת ר‘ ברוך חיים בן סלמון ז“ל

Read More >>

Menucha – Vayechi (5783)

Menucha – Vayeitze

Menucha – Vayeira

Menucha – Lech Lecha

Menucha – Noach (5783)

Menucha – Vayelech

Menucha – Nitzavim

Nitzavim_5782_8.5×11

Read More >>

Menucha – Ki Seitze

Menucha – Shoftim

Menucha – Vaeschanan

Menucha – Devarim

Menucha – Pinchas

Pinchas_5782_11x8.5

Read More >>

Menucha – Balak

Balak_5782_11x8.5

Read More >>

Menucha – Chukas

Menucha – Korach

KORACH_5782_11x8.5  

Read More >>

Menucha – Shelach

Menucha (Behaalosecha)

Menucha – Shavuos

Menucha – Behar

Behar_5782_8.5×11

Read More >>

Menucha – Emor

EMOR 5782

Read More >>

Menucha – Kedoshim

KEDOSHIM_5782_8.5×11

Read More >>

Menucha – Metzorah

Metzorah_5782_8.5×11

Read More >>

Menucha – Vayikra

Vayikra_5782_8.5×11

Read More >>

Menucha – Pekudei

Pekudei_5782_8.5×11

Read More >>

Menucha – Vayakhel

Vayakhel_5782_8.5×11

Read More >>

Menucha – Teruma

TERUMA_5782_8.5×11

Read More >>

Menucha – Mishpatim

Mishpatim_5782_8.5×11

Read More >>

Menucha – Beshalach

BESHALACH_5782_8.5×11

Read More >>

Menucha – Bo

Bo_5782_A4

Read More >>

Menucha – Vaeira

Vaeira_5782_8.5×11

Read More >>

Menucha – Shemos

SHEMOS_5782_8.5×11

Read More >>

Menucha – Vayechi

Vayechi_5782_8.5x11_

Read More >>

Menucha – Vayigash

Vayigash_5782_8.5×11

Read More >>

Menucha – Miketz

MIKETZ_5782_8.5×11

Read More >>

Menucha – Vayeshev

vayeshev_5782_8.5×11

Read More >>

Menucha – Vayishlach

vayishlach_5782_8.5×11

Read More >>

Menucha – Vayeitze 5782

Vayeitze_5782_8.5×11

Read More >>

Menucha – Toldos

TOLDOS_5782_8.5×11

Read More >>

Menucha – Chayei Sarah (5782)

Chayei Sara_5782_8.5×11

Read More >>

Menucha (Vayeira)

Menucha (Vayeira)

Read More >>

Menucha – Vayelech 5782

Kisavo_5781

shoftim 5781

Eikev

CHI_Eikev_5781

Read More >>

Va’eschanan 5781

Devorim 5781

CHI_Devorim_5781

Read More >>

Mattos-Maasei_5781

CHI_Mattos-Maasei_5781

Read More >>
keyboard_arrow_up